Cookie beleid vv KHC

De website van vv KHC is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Google analytics Toestaan Niet toestaan

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Jeugdbeleidsplan

 

 

 

  

 

Plezier, Passie en Lef!

Herstructureren van de jeugdopleiding 2019-2022

 

 

 

 

Inhoudsopgave

 

1          Inleiding                                                                                                        pag. 1

 

2.         Doelstelling en uitgangspunten V.V. KHC                                                   pag. 1

 

3.         Primaire doelstelling van het Jeugdplan                                                      pag. 2

 

4.         Organisatie & Communicatie jeugdopleiding                                               pag. 3

 

5.         Organisatieschema/Organigram                                                                   pag. 3

 

6.         Taken Jeugdcommissie en Technisch Coördinator                                     pag. 4

 

7.         Taken Trainer en Leider                                                                               pag. 5

 

8.         Samenstelling elftallen                                                                                  pag. 6

 

9.         Technisch opleidings-jeugdplan                                                                   pag. 7-16

 

10.       Huishoudelijk reglement                                                                               pag. 17-22

 

 

Inleiding

 

De jeugdopleiding van KHC moet de continuïteit van de vereniging
waarborgen.

Dit jeugdplan is de eerste aanzet tot het verder ontwikkelen en
professionaliseren van de jeugdopleiding. Het is de leidraad om de jeugd
van V.V.KHC op een gestructureerde, verantwoorde manier met plezier te
laten voetballen en op te leiden. Voor een eerste indruk kunt u ook onze
video bekijken.

https://www.facebook.com/VVKHC/videos/1297209193783204/

Het plan bestaat uit twee delen en verschaft duidelijkheid over:

 

 • de organisatie van de jeugdafdeling.
 • het technische (praktijk)gedeelte.

 

Beide onderdelen zullen elk jaar worden geëvalueerd, gewijzigd en/of aangevuld, zodat het zowel voor het jeugdkader, leden en ouders een actuele leidraad is en blijft.

 

Missie en uitgangspunten van V.V.KHC:

 

De missie van vv K.H.C. is een goede, stabiele en bovenal gezonde vereniging te zijn. Hiervoor moet er o.a. sprake zijn van voldoende jeugdleden en moet  v.v. KHC in staat zijn deze jeugd ook voor langere tijd aan haar te binden.

De missie van de jeugdopleiding in het bijzonder is :

Als je in Kampen op een leuke en goede wijze wilt leren voetballen, dan wil je lid worden van vv K.H.C. We willen gerenommeerd worden.

Daarbij is ons uitgangspunt dat kinderen met plezier naar de club gaan en de ouder(s)/ verzorger(s) tevreden zijn.

We willen maatwerk bieden voor de voetballeervraag van ieder kind.

Binding met de Kamper samenleving is voor ons onlosmakelijk verbonden met onze missie en ons bestaansrecht.

 

Het Jeugdopleidingsplan 19-22 moet bijdragen aan een structurele verbetering van onze jeugdafdeling en wordt volledig ondersteund door het algemeen bestuur.

 

Het plan is gericht op de gehele jeugdafdeling van V.V.KHC. Het zal als een rode draad lopen in de ontwikkeling van de jeugdspeler. Door een consequente en uniforme werkwijze zal het individuele ontwikkelingsniveau en het spelplezier van de jeugdspeler voorop staan en worden vergroot.

 

Het plan biedt handvatten aan jeugdtrainers, jeugdleiders, overig jeugdkader en voetbalcommissies en ouders. Bij een goede uitvoering op het veld zal het niveau van het gehele jeugdafdeling verbeterd worden. Onderdeel van de kwalitatieve verbetering

van het jeugdkader is externe en interne scholing.

 

 

 

Doelstellingen:

 • Het realiseren van een gezonde groei in jeugdleden
 • Een ideale voetballeeromgeving creëren.
 • De aansluiting maken op  het seniorenvoetbal.

 

Onze subdoelen zijn:

 • Het leveren van een sportieve bijdrage aan de opvoeding van de jeugd;
 • Het binden van leden eerst als jeugdspeler, daarna ook op seniorenleeftijd, hetzij als voetballer en/of als jeugdkader/vrijwilliger;
 • Het laten doorstromen van zoveel mogelijk (talentvolle) spelers uit de eigen

jeugdafdeling naar de seniorenelftallen en daarmee het eerste elftal op een zo hoog mogelijk niveau aan de competitie te laten deelnemen;

 • Het verzekeren van de continuïteit van de club.

 

 

 

Doelmatrix elftallen :

 

 

Leeftijdscategorie

 

 

2018-2019

 

2019 - 2020

 

2020 – 2021

 

2021 - 2022

 

 

 

 

 

Mini’s

 

 

 

 

 

O8-O9

 

 

 

 

O10-O11

 

 

 

 

 

O12-O13

 

 

 

 

 

O14-O15

 

 

 

 

 

O16-O17

 

 

 

Geen

 

 

O18-O19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organisatie & Communicatie jeugdopleiding

 

Organisatie

De Jeugdcommissie, bestaande uit een voorzitter, een secretaris, een coördinator onderbouw en een coördinator bovenbouw, legt verantwoording over zijn uitgevoerde taken af aan het bestuurslid voetbalzaken. Zij werven leiders en begeleiden deze. Trainers vallen onder de verantwoordelijkheid van het Hoofd Opleiding.

 

Het HO ondersteunt de jeugdopleiding in het voetbaltechnische gedeelte. Hij legt verantwoording af aan het bestuurslid voetbalzaken. Hij biedt de trainers ondersteuning  in vooral voetbaltechnische zaken. Denk hierbij aan ontwikkelen van leerlijnen en bijbehorende oefenstof voor zowel trainers als spelers met als doel onze jeugdopleiding op een hoger niveau te tillen. Een speler volgsysteem is daarbij onmisbaar.

 

Alle taken en verantwoordelijkheden worden hieronder beschreven.

Bestuurslid voetbalzaken

 • · Trainers ontlasten
 • · Communicatie met wedstrijdsecretariaat
 • · Eerste aanspreekpunt voor ouders/verzorgers
 • · grensrechter

Leiders

 • 2 per team

Jeugdcommissie

Creëren van de juiste voorwaarden voor spelers en technische staf.

 • Secretariaat
 • Voorzitter: algemene zaken
 • Coördinator onderbouw
 • Coördinator bovenbouw

 

 • Werven van leiders
 • Aansturen en begeleiden leiders
 • Wedstrijdorganisatie
 • Kleding
 • Activiteiten
 • Communicatie met ouder(s)/ verzorger(s). 
 • · Ontwikkelen en uitvoeren voetbaltechnisch beleid
 • · Aansturen/ begeleiden trainers
 • · Eindverantwoordelijk selectiebeleid
 • · Teamindelingen
 • · voortgang technisch beleid bewaken
 • · verbinding tussen teams  per laag

Hoofd opleiding

TOBB

 • Trainers OB
 • coördinator

 

 

TOOB

 • Trainers BB
 • coördinator

 

 • · Trainen
 • · Coachen
 • · Ontwikkelen van spelers
 • · Speler volgsysteem bijhouden
 • · Voortgangsgesprekken

Trainers

 

 Organogram jeugdopleiding vv KHC

 

De jeugdcommissie:

 • Geeft sturing en is verantwoordelijk voor de gehele jeugdafdeling voor het organisatorische gedeelte.
 • Is verantwoording verschuldigd aan het hoofdbestuur via overlegstructuur;
 • Is eerste aanspreekpunt voor begeleiding en ouders;
 • Draagt samen met het bestuurslid voetbalzaken en HO zorg dat de jeugdorganisatie bemand is met deskundige en capabele personen en zal trachten deze deskundigheid te verbeteren door opleidingen e.d;
 • Vergadert volgens jaarplan met jeugdleiders;1x 6 weken.
 • Draagt zorg voor en is verantwoordelijk voor aanstelling van leiders in samenspraak met het hoofd opleiding.

 

 

De jeugdcommissie kent de volgende taken:

 

De voorzitter:

 • Het leiden van de jeugdcommissie vergaderingen.
 • Direct aanspreekpunt voor het algemeen bestuur.
 • Geeft leiding en ondersteuning aan de commissie bij het uitvoeren van hun taken.
 • Werkt nauw samen met het HO.

 

Het secretariaat:

 • Verzorgt alle communicatie tussen de commissie en leider(s).
 • Verzorgt alle communicatie tussen de commissie en ouder(s) / verzorger(s).
 • Houdt nauw contact met de ledenadministratie m.b.t. mutaties.
 • Maakt notulen bij vergaderingen en verspreidt deze onder de betrokkenen en stuurt deze ook naar het algemeen bestuur.
 • Werkt nauw samen met het wedstrijdsecretariaat.

 

Coördinator onderbouw/bovenbouw:

 • Eerste aanspreekpunt voor leiders.
 • Voert overleg met trainers en leiders over organisatorische zaken.
 • Werft leiders.
 • Stuurt  leiders aan en biedt ondersteuning.
 • Werkt nauw samen met het HO.
 • Werkt nauw samen met materiaalbeheerder.

 

 

 

 

 

 

 

 

Het hoofd opleiding:
Het HO begeleidt en ondersteunt de jeugdtrainers en -leiders op voetbaltechnisch gebied met als doel dat elke jeugdspeler zijn voetbaltalenten zo goed mogelijk kan ontwikkelen.  Het HO ontwikkelt in samenwerking met de trainers een trainingsprogramma, waarin er aandacht is voor de doorgaande lijn tussen de leeftijdsgroepen en een goede aansluiting op de seniorenafdeling. Wat dit laatste betreft stemt het HO zijn werkzaamheden af met de hoofdtrainer van vv KHC.

Het HO vormt samen met de trainers het Technisch Overleg ( Onderbouw of Bovenbouw ) dat verantwoordelijk is voor de samenstelling van de teams en de indeling van nieuwe leden.

Het HO stimuleert trainers om trainerscursussen te volgen en ondersteunt hen daarbij waar mogelijk.

Hij verricht zijn werkzaamheden onder verantwoordelijkheid van en in afstemming met het bestuurslid voetbalzaken.

 

De taken/verantwoordelijkheden zijn:

 

 • Ondersteunen en begeleiden van trainers en leiders:
 • Regelmatig bijwonen van trainingen  en overleggen met trainers over de invulling van de trainingen;
 • met grote regelmaat  bekijken van  wedstrijden van de teams en kader handreikingen geven voor de verbetering van de voetbaltactiek van het team en de individuele spelers;
 • bewaken van een goede afstemming tussen trainingen en wedstrijden;
 • evalueren van de ontwikkeling van ieder team na elke trainingscyclus met trainers en leiders  volgens jaarplan.
 • een trainingsjaarplan  maken voor de gehele opleiding en stemt dit af met de jeugdcie.
 • Plannen van en leiden van de TO momenten
 • ontwikkelen van een trainingsprogramma voor de jeugd en bewaken van de aansluiting op het programma van de senioren in het TO ;
 • regelen, samen met het TO, van  de indeling van de teams en  van de plaatsing van nieuwe spelers;
 • met het bestuurslid voetbalzaken de opleiding en ontwikkeling van trainers en leiders stimuleren. Afstemming met de  voorzitter van de jeugdcie.
 • deelnemen aan (een gedeelte van) de jeugdcie. vergaderingen om het jeugdcie. te informeren over de voetbaltechnische gang van zaken bij de jeugdteams;
 • adviseren van de jeugdcie. over mogelijkheden om het functioneren van de jeugdafdeling te verbeteren;
 • optimaliseren van het jeugd beleidsplan op voetbaltechnisch vlak.
 • Monitoren van het spelers volgsysteem.
 • Volgen van de laatste ontwikkelingen van het jeugdvoetbal middels vakliteratuur, (social)media etc, volgen van cursussen/workshops en deelt dit met de jeugdcie. En het TO.

 

 

 

Functie-eisen

 

 • ALO opleiding of HO opleiding.
 • Goede contactuele en sociale vaardigheden
 • Ict –vaardigheden
 • Accuraat
 • Verantwoordelijkheidsgevoel
 • Verbinder
 • Teamspeler

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trainers:

De jeugdtrainer is de eerst verantwoordelijke voor alle voetbalactiviteiten van zijn team ;de ontwikkeling van de spelers, de inhoud en verloop van de training en coaching tijdens wedstrijden. Hij werkt nauw samen met zijn leiders en andere trainers van KHC.
Hij is eindverantwoordelijke voor zijn team en draagt de belangen van KHC op een positieve manier uit.
Hij legt verantwoording af aan het HO

 


Taken en verantwoordelijkheden zijn:

 • het verzorgen van training volgens de opleidingsprincipes van KHC zoals die zijn verankerd in het opleidingsplan.
 • Het coachen van het team tijdens wedstrijden.
 • Het ontwikkelen van individuele spelers.
 • Het ontwikkelen van het team.
 • Het bijhouden van het speler volgsysteem.
 • Het deelnemen aan het TO onder leiding van het HO.
 • Het aansturen van de leiders betreffende de organisatie rond het team.
 • Het verlenen van medewerking aan voetbaltechnische activiteiten van KHC

 

 

 

 

Functie-eisen:

 

 • Een trainersopleiding van de KNVB behorende bij het niveau van de te trainen spelersgroep. ( pupillentrainer, juniorentrainer of TC3 jeugd)
 • Goed ontwikkelde contactuele,- en sociale vaardigheden.
 • Goed ontwikkelde pedagogische vaardigheden.
 • Goed ontwikkelde didactische vaardigheden
 • Teamspeler

 

 

 

 

Leiders

Jeugdleiders zijn verantwoordelijk voor de organisatie rond het betreffende team. Hiertoe wordt hij aangestuurd door de coördinator van de jaarlaag en de trainer:

 

Taken en verantwoordelijkheden zijn :

 

 • De teambegeleiding bij wedstrijden en ander verenigingsactiviteiten.
 • Het zoveel mogelijk bezoeken van trainingen van het team.
 • Communicatie met spelers en ouders.
 • Opstellen van het vervoerschema
 • Regelen van het vervoer.
 • Opstellen van het was schema.
 • Gebruikte kleding en materialen van V.V.KHC beheren.
 • Spelerspassen beheren en bijhouden wedstrijdadministratie.
 • Bewaken van de gedragsregels (zie Gedragscode in de bijlage).
 • Fungeren indien nodig als spelleider, coach, grensrechter.
 • Ontvangen van de tegenpartij bij thuiswedstrijden.
 • Bijwonen van jeugdleiders vergaderingen.

 

Functie-eisen :

 

 • Goed ontwikkelde sociale en contactuele vaardigheden.
 • Goed ontwikkelde communicatieve vaardigheden.
 • Verantwoordelijkheidsgevoel.
 • Team speler.

 

 

 

Samenstelling elftallen

Uitgangspunt bij het samenstellen van de teams is de individuele ontwikkeling van de

jeugdspeler. Het HO is samen met de trainers verantwoordelijk voor de samenstelling van de selectie jeugdteams.

Bij de niet- selectie jeugdteams ligt deze verantwoordelijkheid bij de coördinatoren en leiders.

Bij V.V.KHC spelen de jeugdleden in principe in de leeftijdscategorie waarin zij thuishoren.

 

Doelstelling:

De primaire doelstelling van ons selectiebeleid is dat elke speler op zijn/haar eigen niveau speelt, met (voetbal)plezier en dat individuele ontwikkeling maximaal wordt nagestreefd.

Uiteindelijk is het belangrijk dat de talenten na de jeugdopleiding worden behouden voor de club.

 

Communicatie

Jeugdcommissie

De jeugdcommissie vergadert ongeveer één keer in de zes weken in de bestuurskamer van V.V.KHC samen met alle leiders. Het HO zal afhankelijk van de agenda deze overlegmomenten bijwonen.

 

Communicatie spelers en ouders

De communicatie naar spelers én ouders is een belangrijk onderdeel in de uitvoering van dit jeugdplan. De communicatie zal plaatsvinden via beschikbare mediakanalen en eventueel schriftelijk per brief/ e-mail.

Zowel spelers als ouders kunnen direct de Jeugdcommissie aanspreken. Uiteraard zijn de trainer en jeugdleider het eerste aanspreekpunt voor ouders en spelers.

 

Jaarlijkse ouderavond

V.V.KHC wil met ingang van dit jeugdplan elk jaar een ouderavond organiseren voor alle ouders van jeugdleden. Deze zal plaatsvinden in September, wanneer het seizoen net is opgestart. Op deze avond zal uitgelegd worden hoe het er bij V.V.KHC aan toe gaat. Tevens wordt er aandacht geschonken aan nieuws en ontwikkelingen binnen de vereniging, normen en gedragsregels, afmelden, trainingsopkomst etc.

De jeugdcommissie  organiseert deze avond en het HO zal een bijdrage hieraan leveren voor het voetbaltechnische deel.

 

 

 

Bijlage:

 

 

Huishoudelijk reglement V.V.KHC

1. Inleiding

De V.V.KHC wil er aan bijdragen dat onze leden met plezier kunnen voetballen en zich verder kunnen ontwikkelen. Normen en waarden bij de beoefening van de voetbalsport vinden we belangrijk. Wij willen actief werken aan de bewustwording bij spelers, begeleiders, trainers, en ouders/verzorgers op dit vlak. V.V.KHC moet een ontmoetingsplaats zijn en blijven waar sporters gezamenlijk met plezier en voldoening kunnen voetballen. Dit vraagt om duidelijke gedragsregels. We hebben daarom gedragsregels opgesteld die hierbij kunnen helpen. Het bestuur en de betreffende commissies dragen de gedragscode actief uit. Met name de trainers, begeleiders en ouders/verzorgers hebben een belangrijke verantwoordelijkheid en voorbeeldfunctie voor wat betreft het uitdragen en bewaken van gedragsregels. Bij overtreding van de regels kunnen sancties volgen.

Door ontwikkeling van zowel het voetballend vermogen als het verenigings gevoel willen we bewerkstelligen dat V.V.KHC een vereniging is om trots op te zijn.

2. Algemeen
De gedragscode geldt voor alle leden. Voor iedereen geldend zijn de algemene gedragsregels opgesteld (dus voor leden, bezoekers, zowel senioren als jeugd) en per doelgroep (spelers, trainers, begeleiders, ouders/verzorgers) zijn specifieke gedragsregels opgesteld. De specifieke gedragsregels voor de jeugd zijn ook van toepassing op de senioren.

Door ontwikkeling van zowel het voetballend vermogen als het verenigings gevoel willen we bewerkstelligen dat V.V.KHC een vereniging is om trots op te zijn.

Over wie gaat het?
Iedereen die lid is, lid wil worden, dan wel als trainer / leider / vrijwilliger bij V.V.KHC wil werken, moet van de gedragscode op de hoogte zijn. Voor jeugd leden geldt bovendien dat ook de ouders/verzorgers op de hoogte moeten zijn van de gedragscode. De gedragscode moet door iedereen bij V.V.KHC worden uitgedragen en nageleefd. We moeten elkaar hierop kunnen en durven aanspreken. Goede omgangsvormen vormen het uitgangspunt voor ons handelen.

Waarover gaat het?
Het gaat over hoe we met elkaar om willen gaan. En over regels. Het gaat over wat we normaal vinden en niet normaal vinden. We noemen dit: Normen en Waarden. Eerst proberen we duidelijk te krijgen wat de regels zijn. Daarna spreek je met iedereen af wat we daaronder verstaan (wat is normaal en wat is niet normaal). Wat gebeurt er als mensen (spelers, trainers, leiders, ouders) zich niet aan de regels van de gedragscode houden? We nemen dan maatregelen, we noemen dit de sancties.

 

 

3. Algemene gedragsregels

De V.V.KHC vraagt nadrukkelijk aandacht voor Normen en waarden tijdens en na de beoefening van de voetbalsport. Hieronder volgt een aantal algemene regels die zowel op het voetballen als op het gebruik en het betreden van het voetbal complex van toepassing zijn.

Wat zijn onze uitgangspunten?

Voetbal is een teamsport, die je met elkaar en met de tegenstander gezamenlijk beoefent. Zonder samenspel geen voetbal en zonder tegenstander geen voetbal.

• We sporten met elkaar, dus ook met de tegenstander.
• We gedragen ons altijd sportief, ook als anderen minder sportief zijn.
• We hebben altijd respect voor de scheidsrechter, ook als deze een fout maakt.
• De winnaar is degene die ook tegen zijn verlies kan.
• Sport is er voor iedereen; niet alleen voor uitblinkers.
• Bij een teamsport is de speler er voor het team en het team is er voor de speler.
• Door sport leren mensen hun grenzen ontdekken en verleggen.
• Sport geeft mensen zelfkennis en zelfvertrouwen.

Op en rond het sportcomplex

Het sportcomplex is van ons allemaal. Wees er zuinig op en zorg dat het netjes blijft. Denk daarbij in ieder geval aan de volgende punten:

• Maken we rommel, dan ruimen we dat zelf op.
• Er wordt geen glas- en aardewerk mee naar buiten genomen.
• Zitten doen we op de daarvoor bestemde doelen, dus niet op tafels.
• Blijf achter de hekken / reclameborden tijdens een wedstrijd.
• Voetbalschoenen zijn niet toegestaan in de kantine.
• Fietsen en brommers worden in de daarvoor bestemde rekken in de fietsenstalling geplaatst.
• Auto’s worden geparkeerd op het daarvoor bedoelde parkeerterrein.
• De toegangen naar de velden in het belang van de veiligheid vrijhouden.
• Matig je snelheid in de nabijheid van het sportcomplex
 

Degene die zich hier niet aan houdt wordt op dat gedrag aangesproken.

 

 

4. Gedragsregels voor de speler

De spelers zijn als de leden van V.V.KHC de kern van de voetbalvereniging.

De speler:


• Is sportief, vertoont teamgeest als onderdeel van een team en helpt en steunt zijn medespelers in het veld.
• Neemt in principe deel aan alle trainingen en wedstrijden en meldt zich tijdig af bij trainer/leider als niet aan de training of de wedstrijd kan worden deelgenomen.
• Is bij de training minimaal 15 minuten voor aanvang aanwezig.
• Is voor een wedstrijd op het aangegeven tijdstip aanwezig.
• Heeft respect voor de tegenstander, de leider en het publiek.
• Accepteert de beslissingen van de scheidsrechter en de grensrechters ook al is de speler het daar niet mee eens.
• Is zuinig op alle materialen die je mag gebruiken, dus ook op de velden en kleedkamers.
• Klopt vuile schoenen buiten de kleedkamer uit en maakt ze schoon alvorens de kleedkamer in te gaan.
• Helpt mee met schoonmaken van de kleedkamer.
• Meldt aan de leider of vertegenwoordiger van de vereniging als iets kapot is gegaan.
• Laat geen waardevolle spullen achter in de kleedkamer, maar geeft deze in bewaring bij de trainer of begeleider.
• Helpt desgevraagd mee met het verzamelen van materialen na de training.

Komt een speler niet naar de training en/of wedstrijd zonder tijdig af te melden dan bepaalt een trainer of begeleider of de speler al of niet bij de volgende wedstrijd mag voetballen.

 

 

5. Gedragsregels voor de begeleider

Alle gedragsregels van anderen zijn uiteraard ook op de leider van toepassing.

De begeleider:

• Heeft een voorbeeldfunctie voor het team.
• Heeft respect voor spelers, ouders/verzorgers, scheidsrechters, grensrechters en tegenstanders.
• Is op tijd aanwezig voor uit- en thuiswedstrijden.
• Ontvangt de (leiders van de) tegenpartij en de scheidsrechter.
• Verzorgt in overleg met de trainer de opstelling en coaching van het team tijdens de wedstrijden.
• Zorgt voor toezicht in de kleedkamer zowel uit als thuis.
• Is verantwoordelijk voor het wedstrijd materiaal (kleding, ballen, waterzak).
• Is verantwoordelijk voor het regelen van het vervoer bij uitwedstrijden.
• Verzorgt het invullen en verder afhandelen van het wedstrijdformulier.

Van een begeleider wordt verder ook verwacht dat deze:
• Geen alcohol gebruikt tijdens het begeleiden van een team.
• Het opruimen van de doelen, het opklappen van de netten en de hoek vlaggen organiseert als er geen wedstrijd meer wordt gespeeld.
• Zorgt voor het schoonmaken van de kleedkamer zowel uit als thuis.
• Indien mogelijk de trainingen van zijn team bezoekt.
• Deel neemt aan de begeleiders vergaderingen en eventuele andere overlegvormen die binnen de vereniging worden georganiseerd.
• Het was schema en teamkleding bewaakt.
• Bij afgelasting of wijziging van een wedstrijd zorgt voor tijdige kennisgeving aan de spelers.
• Wangedrag of andere problemen rapporteert aan het jeugdbestuur of de desbetreffende coördinator van de vereniging.

Bij wangedrag van de jeugd spelers worden tevens de ouders/verzorgers ingelicht.

 

 

6. Gedragsregels voor de trainer

Alle gedragsregels van anderen zijn uiteraard ook op de trainer van toepassing.

De trainer:


• Heeft respect voor spelers, ouders/verzorgers en begeleiders.
• Ziet er op toe dat zuinig wordt omgegaan met de velden.
• Brengt spelers passie bij voor het spel.
• Is verantwoordelijk voor de trainings materialen (ballen, hesjes, pionnen, doelen, etc.).
• Zorgt dat het veld na de training (op tijd) leeg is van gebruikte materialen.
• Bepaalt in samenspraak met de begeleiders de opstelling van het team.

Van een trainer wordt verder ook verwacht dat deze:
• Geen alcohol gebruikt tijdens het trainen en begeleiden van een team.
• Het opruimen van de doelen, het opklappen van de netten en de hoek vlaggen organiseert als er geen training meer wordt gegeven.
• Zorgt voor het schoonmaken van de kleedkamer na de training en wedstrijden.
• Deel neemt aan de begeleiders vergaderingen en eventuele andere overlegvormen die binnen de vereniging worden georganiseerd.
• Er op toe ziet dat de spelers op een training rekening houden met de weersomstandigheden en de daarbij passende kleding dragen.
• Bij afgelasting of wijziging van een training zorgt voor tijdige kennisgeving aan de spelers.
• Wangedrag of andere problemen rapporteert aan de desbetreffende coördinator, contactpersoon of vertegenwoordiger van de vereniging.

Bij wangedrag van de jeugdspelers worden tevens de ouders/verzorgers ingelicht.

 

 

7. Gedragsregels voor de ouders/verzorgers van de jeugdspeler

Alle gedragsregels van anderen zijn uiteraard ook op de ouders/verzorgers van toepassing.

De ouder/verzorger:


• Is een goed supporter en geeft het goede voorbeeld door respect te hebben voor iedereen op en om het veld.
• Blijft tijdens warming-up buiten de lijnen en bemoeit zich niet met spelers/speelsters en kader van betrokken elftal.
• Blijft tijdens de wedstrijd achter de hekken/reclameborden en/of buiten de lijnen van het veld (op een half veld liefst aan de kop kanten).
• Houdt zich afzijdig ten opzichte van de begeleiding van het team door trainers en begeleiders (en komt dus ook niet in de kleedkamer tijdens de rustpauze tenzij op uitdrukkelijk verzoek van de begeleiding).

Van de ouders/verzorgers wordt verwacht dat zij:
• Spelers positief aanmoedigen, maar geen technische en tactische aanwijzingen geven.
• Mee doen in de wasbeurten van de kleding van het team.
• Helpen bij het vervoer van het team naar een uitwedstrijd.
• Er voor zorgen dat zoon/dochter op tijd aanwezig is voor een training of een wedstrijd.
• Er op toe zien dat zoon/dochter zich op tijd afmeldt voor een training of een wedstrijd.
• Op tijd de contributie voldoen.

Kritiek, op- en/of aanmerkingen op training, begeleiding of organisatie kan worden gemeld bij de jeugdcommissie van de vereniging!

10. Sancties

Overtredingen van de gedragsregels leiden tot sancties opgelegd door de vereniging. Afhankelijk van de ernst van de overtredingen worden passende maatregelen genomen. Sancties worden naar omstandigheden en leeftijd aangepast en bepaald op bestuurlijk niveau. Er zal zoveel mogelijk gezocht worden naar passende straffen die overeenkomen met het geconstateerde gedrag.

Overtredingen tegen de spelregels kunnen leiden tot sancties die worden opgelegd door de KNVB.

 

 

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!